2016

 

Το Plisskën θα συνεχίσει και θα βελτιώσει τις περιβαλλοντικές του προσπάθειες το 2016, με στόχο την επίτευξη τριών αστεριών στο A Greener Festival Award, εφαρμόζοντας διαδικασίες και δραστηριότητες που μειώνουν τα απόβλητα, τις εκπομπές CO2, εξοικονομούν ενέργεια και νερό και αυξάνουν την περιβαλλοντική αφύπνιση.